TRAIN THE TRAINER 3+

Học làm giảng viên để tăng thu nhập, phát triển đội ngũ và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Học để làm và làm chuyên nghiệp hơn LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỰ TIN, THUYẾT PHỤC VÀ LỚP HỌC TRỞ NÊN LÔI CUỐN, TƯƠNG TÁC CAO VÀ SINH ĐỘNG? Bạn biết đấy, những…

Details

Giới thiệu Cafe & Learn

CHIA SẺ VÀ ÁP DỤNG NGÀY GIÚP BẠN GIỮ LẠI 90% NHỮNG GÌ BẠN HỌC “ Khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của bạn là lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất” – Arie de Gues – Nhà văn và nhà tư vấn – Bạn biết đấy, nếu chúng ta…

Details

5 CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN TỰ TIN

Người ta thường nói: Tự tin là dành được 50% thành công, vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để mỗi con người có thể dành được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp… Có thể nói, tự tin có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những thành quả và mối quan hệ mình đạt được.

Sau đây là 5 cách để bạn có thể tự tin hơn trong mọi tình huống:

Details

Hai hạt lúa

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và…

Details

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỰ TIN, THUYẾT PHỤC, LỚP HỌC TRỞ NÊN LÔI CUỐN VÀ SINH ĐỘNG?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỰ TIN, THUYẾT PHỤC, LỚP HỌC TRỞ NÊN LÔI CUỐN VÀ SINH ĐỘNG? Bạn biết đấy, những nhà quản lý/ lãnh đạo Việt rất hiếm người đã được đào tạo bài bản về kỹ năng đào tạo và có khả năng diễn đạt, nói trước đám đông tự tin và…

Details