Bộ giải pháp dành cho giảng viên nội bộ (PIT)
PIT (Professional Internal Trainer) là lộ trình được thiết kế dành riêng cho đối tượng đặt biệt: đã có năng lực chuyên môn và cần rèn luyện khả năng đào tạo.
Chương trình đào tạo này không phải là một khóa học mà là một hành trình đồng hành, đáp ứng giá trị cốt lõi 3C:
Can do: Giúp người học hiểu đúng và làm được ngay tại lớp
Commitment: Cam kết biến kỹ năng thành thói quen
Community: Duy trì học hỏi và phát triển cùng cộng đồng Trainer 3+
Hành trình trở thành
giảng viên nội bộ chuyên nghiệp
01
Casting
Tuyển chọn PIT (Professional Internal Trainer) tiềm năng
02
Challenging
Đào tạo
 • Analysis
  Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Building training Materials
  - Thiết kế đề cương
  - Slide bài giảng
 • Create training Activities
  - Sáng tạo hoạt động đào tạo
  - Kế hoạch giảng dạy
 • Delivery Training
  Kỹ thuật điều phối hoạt động
 • Evaluation & Follow up
  Đánh giá - đo lường - duy trì hiệu quả đào tạo
03
Champion & Certified
Kiểm duyệt chất lượng đội ngũ PIT và cung cấp chứng nhận
Khách hàng và chuyên gia
nói gì về Train The Trainer 3+
Lịch khai giảng sự kiện mới nhất
Mô hình đào tạo hiệu quả

Chúng tôi định nghĩa khóa học hiệu quả khi người học nhận được giá trị một cách nhanh chóng và thuận tiện. Vì vậy, các khóa học luôn được triển khai dựa trên mô hình đào tạo hiệu quả Value based mindset.

Value = 3A (*)

(*) 3A: Approach + Allocate + Activate.

Cụ thể, khóa học của chúng tôi luôn đảm bảo 3 thứ: phương pháp truyền tải phù hợp với từng đối tượng, phân bổ thời gian hợp lý cho từng nội dung và kích hoạt được tính ứng dụng của học viên.

Tìm hiểu về phương pháp đào tạo của chúng tôi! >>

TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN 5D
Train The Trainer 3+ tự hào là đơn vị số 1 về đào tạo năng lực giảng dạy dành cho quản lý, giảng viên nội bộ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, đội ngũ chuyên gia đào tạo của chúng tôi luôn đạt đủ 5 tiêu chuẩn của một giảng viên chuyên nghiệp, viết tắt là 5D, gồm:
5D

1. Đủ năng lực: điều này được chứng minh bằng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giảng dạy nội dung có liên quan.

2. Đúc kết: khả năng tổng hợp thông tin đa ngành nghề, mang đến một bức tranh tổng quan, logic giúp người học có cái nhìn tổng thể về một vấn đề.

3. Đơn giản hóa: hướng đến việc truyền tải kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng là một trong đặc điểm nổi bật của chuyên gia tại Train The Trainer 3+.

4. Đúng phương pháp: chúng tôi đề cao cách giảng viên chọn lựa phương pháp đào tạo phù hợp với từng nội dung để mang lại giá trị cao nhất cho người học.

5. Điều chỉnh và cải tiến: đây là điều chuyên gia của chúng tôi luôn thực hiện thông qua: khảo sát nhu cầu, đánh giá kết quả đào tạo và lắng nghe phản hồi trực tiếp,…

Ngoài nền tảng 5D trên, Train The Trainer 3+ còn dựa trên nhu cầu và đặc thù kinh doanh để đề xuất chuyên gia phù hợp, mang lại giá trị cao nhất cho chương trình đào tạo của doanh nghiệp.