Chương trình train the trainer 1

Chương trình train the trainer là gì

Chương trình train the trainer là khóa học đào tạo giảng viên chuyên nghiệp được VMP thiết kế và xây dựng riêng dành cho những học viên đang muốn nâng cao kỹ năng giảng dạy, thuyết trình trước đám đông. Khóa học train the trainer đã được tổ chức nhiều lần và được nhiều học…