THẾ NÀO LÀ GIẢNG VIÊN? 06 VAI TRÒ CỦA TRAINER TẠI LỚP

VAI TRÒ CỦA TRAINER TẠI LỚP

Bạn đã trả lời câu hỏi “Thế nào là giảng viên” một cách chính xác? Nếu đang phụ trách đào tạo, bạn cần nắm chính xác 06 vai trò của Trainer tại lớp để có kế hoạch phát triển trong dài hạn. VMP Academy với kinh nghiệm đào tạo hơn 8000 giảng viên nội bộ tại Train The Trainer 3+, chúng tôi triển khai nâng cao 06 vai trò I.PLOC.C cho Học viên.

VMP Academy có kinh nghiệm đào tạo hơn 8000 giảng viên nội bộ tại Train The Trainer 3+.

Inspired – Người truyền cảm hứng học tập

cam-hung-the-nao-la-giang-vien
Inspired – Người truyền cảm hứng học tập

Để truyền cảm hứng hiệu quả, Trainer cần thiết lập mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu chương trình. Trong lúc chương trình đang diễn ra, bạn nên tận dụng các hoạt động đào tạo nhằm phân quyền cho Học viên để họ cảm nhận được sự tin tưởng. Tiếp theo, hãy liên tục hỗ trợ họ nếu có bất kỳ khó khăn nào phát sinh.

Bạn cũng nên chia sẻ tầm nhìn về cuộc sống, công việc, gia đình để Học viên hiểu và tôn trọng Giảng viên hơn. Quan trọng hơn cả, hãy khích lệ, khen thưởng cho những giá trị mà Học viên tạo ra dù là nhỏ nhất.

Planner – Người hoạch định giảng dạy

Để làm tốt vai trò người hoạch định, bạn cần hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Doanh nghiệp. Lý do là bất cứ chương trình đào tạo nào đều cần có mục tiêu và phải phục vụ cho hướng đi chung của Doanh nghiệp.

Khi triển khai mục tiêu của khóa, bạn cần tuân thủ nguyên tắc SMART để hiệu quả sau đào tạo cụ thể-đo lường được-khả thi-liên quan-dựa trên deadline rõ ràng. Theo đó, chúng ta hiểu được thế nào là giảng viên.

Để làm tốt vai trò người hoạch định, bạn cần hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Doanh nghiệp.

Leader – Người gây ảnh hưởng và dẫn dắt quá trình học

leader-the-nao-la-giang-vien
Leader – Người gây ảnh hưởng và dẫn dắt quá trình học

Một bí kíp bạn có thể thực hành để phát triển vai trò ảnh hưởng, dẫn dắt, lãnh đạo Học viên:

  • Xây dựng lòng tin: hòa nhập với Học viên; nỗ lực tìm hiểu đặc điểm từng học viên; thật công bằng trong khen thưởng; lắng nghe ý kiến của Học viên; thừa nhận sự đóng góp của họ.
  • Xây dựng môi trường đào tạo mở với sự tương tác 2 chiều: khuyến khích Học viên hỏi, thảo luận, phản biện.

Organizer – Người tổ chức điều hành lớp học

Trong cả chương trình, bạn cần chia nhỏ thành nhiều phần gồm những hoạt động đào tạo xen kẽ các nội dung. Đặc biệt là bạn cần tổ chức điều hành các hoạt động theo quy trình sau: Thông báo nội dung hoạt động sẽ triển khai; Phổ biến luật, quy tắc tham gia hoạt động; Tổ chức thực hiện; Phân tích và đánh giá kết quả của hoạt động; Đưa ra bài học áp dụng cho Học viên.

Coach – Người huấn luyện đáng tin cậy

coach-the-nao-la-giang-vien
Coach – Người huấn luyện đáng tin cậy

Trong suốt quá trình đào tạo, bạn cũng phải kiêm nhiệm luôn vai trò huấn luyện nếu năng lực Học viên chưa đáp ứng yêu cầu. Để hiệu quả, bạn cần chia Học viên thành 05 loại sau nhằm lựa chọn các phương pháp huấn luyện phù hợp: Người chưa có kinh nghiệm (Novice); Người có kinh nghiệm ít (Doer); Người đủ kinh nghiệm tiêu chuẩn (Performer); Người thành thạo (Master); Chuyên gia (Expert).

Đây là vai trò có phần không phù hợp với các khái niệm “Thế nào là giảng viên?” truyền thống. Tuy nhiên, VMP Academy đo lường năng lực và vai trò của Trainer bằng khả năng huấn luyện học viên.

Controller – Người giám sát/ kiểm soát thời gian và hoạt động

Để hoàn thành tốt vai trò giám sát, kiểm soát thời gian, bạn cần có một Kế hoạch bài giảng (Lesson Plan).

Bảng này gồm các thông tin cơ bản như: Tên khóa – Ngày tổ chức – Thời lượng – Giảng viên – Giá trị mà Học viên nhận được tại chương trình.

Phần nội dung chi tiết bạn lập thành một bảng gồm 05 cột: Số thứ tự (No.) – Nội dung (Content) – Giá trị đạt được (Value) – Phương pháp (Method) – Thời lượng (Period).

Trước, trong và sau chương trình, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra Kế hoạch Bài giảng để có thể giám sát, kiểm soát 100% thời gian, hoạt động diễn ra.

Trước, trong và sau chương trình, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra Kế hoạch Bài giảng để có thể giám sát, kiểm soát 100% thời gian, hoạt động diễn ra.

Train The Trainer 3+ – Đào tạo Giảng viên Nội bộ chuẩn 3+

train-the-trainer-3-the-nao-la-giang-vien
Train The Trainer 3+

Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng đào tạo, hoàn thiện 06 vai trò trên của Giảng viên nội bộ một cách chuyên nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể học được và sáng tạo thành công phương pháp đào tạo riêng cho bản thân. Sau chương trình, bạn cũng sẽ thực sự trả lời được câu hỏi: Thế nào là giảng viên?

Tham khảo ngay: https://trainthetrainer.vn/dao-tao-giang-vien-chuan-3/