KHÓA TRAINING MANAGER

Khóa đào tạo Training Manager

Một Training Manager cần sở hữu những kiến thức, kỹ năng, tư duy, công cụ nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình? Tại sao cần có bộ phận đào tạo trong Doanh nghiệp? Chủ Doanh nghiệp quan tâm gì khi tổ chức đào tạo? Người học sẽ quan tâm điều gì khi tổ chức đào tạo? “Line Manager’’ muốn gì từ khóa đào tạo mà bạn tổ chức?

Trong chương trình Train The Training Manager – “Lập kế hoạch và Vận hành hệ thống đào tạo nội bộ” ngày 10, 11, 12/07/2020, Học viên là những người chịu trách nhiệm chính mảng đào tạo được nâng cao nghiệp vụ một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Một Training Manager cần sở hữu những kiến thức, kỹ năng, tư duy, công cụ nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình?

09 Nội dung chính của chương trình với Learning by Doing 3V

van-dung-training-manager
Training Manager vận dụng hiệu quả

Dưới sự dẫn dắt bởi Giảng viên chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý đào tạo, chương trình được triển khai theo phương pháp Learning by Doing 3V (Vui vẻ-Vận động-Vận dụng). Theo đó, 70% thời gian tại lớp chỉ dành cho Học viên thực hành. Xuyên suốt chương trình được triển khai theo 09 nội dung chính như sau:

Phần 1: Mô hình “Quản lý đào tạo nội bộ hiệu quả”

Phần 2: Chân dung Training Manager thành công

Phần 3: Xác định đúng nhu cầu đào tạo nội bộ

Phần 4: Xây dựng chiến lược đào tạo phù hợp doanh nghiệp

Phần 5: Phát triển và vận hành hệ thống đào tạo nội bộ

Phần 6: Tối ưu hóa quy trình đào tạo nội bộ

Phần 7: Quản lý và điều phối nguồn lực đào tạo

Phần 8: Tận dụng thiết bị và công nghệ đào tạo

Phần 9: Đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

70% thời gian tại lớp chỉ dành cho Học viên thực hành.

Mô hình đào tạo ADDIE được Học viên tâm đắc nhất

mo-hinh-addie-training-manager
Mô hình đào tạo ADDIE được Học viên tâm đắc nhất tại chương trình

Mô hình ADDIE gồm 05 bước để giúp Training Manager triển khai 01 chương trình đào tạo hiệu quả:

 • Bước 1: Analysis – Phân tích nhu cầu người học (khảo sát, đánh giá, tìm hiểu).
 • Bước 2: Design – Thiết kế đề cương/ outline (theo Giá trị – Value, Phương pháp – Method, Chương trình – Program được hướng dẫn trong chương trình).
 • Bước 3: Development – Phát triển tài liệu giảng dạy (kế hoạch bài giảng, tài liệu học viên, slide trình chiếu).
 • Bước 4: Implementation – Tổ chức đào tạo/ giảng dạy (chuẩn bị, điều phối, thực hiện đào tạo).
 • Bước 5: Evaluation – Đánh giá kết quả khóa học (phản ứng của Học viên, kiến thức sau đào tạo, hiệu quả áp dụng trong công việc).

Khung năng lực của Training Manager

VMP Academy phát triển một hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực của Training Manager để đo lường hiệu quả ngay sau 03 ngày khóa đào tạo. Học viên tự đánh giá bản thân trước và sau chương trình thông qua 16 tiêu chí theo tháng điểm 1-10:

 • Lập kế hoạch
 • Áp dụng lý thuyết về động cơ con người
 • Phân tích công việc
 • Phân tích kỹ năng/ năng lực thực hiện
 • Phân tích chi phí giá cả
 • Giao tiếp cơ bản
 • Biên soạn mục tiêu đào tạo
 • Phát triển chương trình đào tạo
khung-nang-luc-training-manager
Khung năng lực của Training Manager
 • Thiết kế và triển khai hệ thống theo dõi và đánh giá
 • Thiết kế và duy trì các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo
 • Áp dụng lý thuyết học tập tích cực
 • Tổ chức hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức
 • Áp dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong trình bày, diễn giải
 • Sử dụng phương tiện dạy học cơ bản
 • Sử dụng máy tính/công nghệ thông tin
 • Quản lý dự án.

Tham khảo chương trình Train The Training Manager tại: https://trainingmanager.vmptraining.com/

Hotline: 1800.6981 | Email: daotao@vmp.edu.vn