Train The Training Manager_English Version

TRAIN THE TRAINING MANAGER 05&06/12/2016 Special Course in December, 2016 TRAIN THE TRAINING MANAGER 05&06/12/2016 Conducted by VMP training & Leadership Foundation After 3 years and coached 1,000 of trainers and managers later, we proudly offer you the first Train-the-Training Manager Course. The aim of the Train the Training Manager course is to provide the…

train the trainer

Train The Trainer Offline 02

Train The Trainer Offline ” giúp bạn soạn giáo trình giảng dạy, đạt được phong thái tự tin, chững chạc, tạo ấn tượng tốt và lôi cuốn học viên tham gia tích cực trong suốt khóa học. Với phương pháp thực hành, hoạt động nhóm và mức độ tương tác cao giữa giảng viên với…