KỸ NĂNG GIẢNG DẠY – TRAIN THE TRAINER 3+ K36

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY - TRAIN THE TRAINER 3+ K36

Giảng viên nội bộ cần có những năng lực kỹ năng giảng dạy cốt lõi nào để trở thành Trainer chuẩn 3+? Đáp án là 05 năng lực: Trình bày; Huấn luyện; Điều phối; Phản hồi; Trả lời câu hỏi. Và tất cả đều có những phương pháp, công cụ đi kèm trong chương trình Train The Trainer 3+ Khóa 36 vào ngày 26, 27, 28/06/2020. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài nội dung quan trọng nhất của khóa đào tạo này.

Học viên soạn thành công Kế hoạch bài giảng – Lesson plan

lesson-plan-ky-nang-giang-day
Lesson plan để phát triển kỹ năng giảng dạy

Kế hoạch bài giảng là phần không thể thiếu cho một chương trình đào tạo chuyên nghiệp với kỹ năng giảng dạy xuất sắc. Để thực hiện tốt việc này, Học viên tạo một bảng gồm 05 cột:

 • Số thứ tự (No.).
 • Nội dung (Content).
 • Giá trị đạt được (Value).
 • Phương pháp (Method).
 • Thời lượng (Period).

Ngoài ra, phía trên của bảng cần có những thông tin chung để chuyên nghiệp hóa và mang về hiệu quả cao như:

 • Tên Khóa học/Cousre
 • Ngày học/Date
 • Thời lượng/Duration
 • Giảng viên/Trainer
 • 05 Giá trị học viên nhận được/ Lesson objective.

Bài tập ngay trong chương trình, Học viên là phải hoàn thành bảng này, sau đó Giảng viên Phan Hữu Lộc huấn luyện kèm cặp từng người để hoàn thiện Kế hoạch bài giảng của riêng mình.

07 Kỹ thuật để duy trì năng lượng Học viên

nang-luong-ky-nang-giang-day
Duy trì năng lượng học viên để phát triển kỹ năng giảng dạy

Trong bất kỳ chương trình đào tạo nào, năng lượng Học viên luôn là yếu tố then chốt đánh giá sự thành công của kỹ năng giảng dạy từ Trainer. Vì vậy, 07 kỹ thuật sau – đã được kiểm chứng – sẽ giúp Trainer kiểm soát nguồn năng lượng trong lớp một cách hiệu quả:

 • Đặt câu hỏi
 • Sử dụng số liệu thống kê
 • Sử dụng câu trích dẫn
 • Minh họa bằng Hình ảnh, Video
 • So sánh liên tưởng
 • Dùng câu chuyện
 • Ice-breaker – warm up / trò chơi
 • Hoạt động gây sốc
 • Gây cười
 • Điều phối âm thanh/ ánh sáng.

Vì những kỹ thuật này không thể thành thạo ngay lần đầu tiên vận dụng, nên nguyên tắc 3T được áp dụng trong lớp gọi là “Tập-Tập-Tập”. Sự thực hành được kiểm soát chặt chẽ bởi Giảng viên Phan Hữu Lộc và Học viên sẽ tập cho đến khi làm thành công ngay tại lớp.

Dẫn dắt, truyền tải và đúc kết nội dung như thế nào là chuyên nghiệp?

gloss-ease-off-ky-nang-giang-day
GLOSS-EASE-OFF phát triển kỹ năng giảng dạy

Với kinh nghiệm hơn 11 năm đào tạo cho các doanh nghiệp lớn, Giảng viên Phan Hữu Lộc đúc kết và hướng dẫn Học viên khóa Train The Trainer 3+ 03 công thức kỹ năng giảng dạy để triển khai mỗi nội dung trong bài giảng:

 • Dẫn dắt vào nội dung: GLOSS (Get attention – Gây sự chú ý; Link to the Section – Liên kết với chủ đề bài giảng; Outcome – Làm rõ mục tiêu học; Structure – Giải thích bố cục nội dung; Stimulate/ Suggest – Khơi gợi và gợi ý).
 • Truyền tải nội dung: EASE (Explain – Giải thích; Activity – Tiến hành các hoạt động; Summary – Tóm tắt ý chính; Example – Sử dụng ví dụ dẫn dắt/minh họa).
 • Đúc kết nội dung: OFF (Outcome – Tổng kết lại nội dung; Feedback – Phản hồi và ghi nhận; Future – Giới thiệu nội dung/hoạt động tiếp theo).

Tham khảo giải pháp để trở thành Trainer chuẩn 3+ tại: https://trainthetrainer.vn/dao-tao-giang-vien-chuan-3/