KHÓA ĐÀO TẠO TRAIN THE TRAINER | ONLINE VERSION

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Train The Trainer Online là chương trình đào tạo dành cho giảng viên nội bộ, các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như những cá nhân thường xuyên thuyết trình, nói chuyện trước công chúng. Cung cấp cho người học những kỹ năng thiết kế bài giảng và kỹ thuật để “đứng lớp”, đào tạo nhân viên hiệu quả thông qua hình thức tương tác trực tuyến.

Giới thiệu khóa học Train The Trainer Onlinne
Giới thiệu khóa học Train The Trainer Onlinne

Khóa học này được xây dựng theo phiên bản Train The Trainer Offline đã được VMP tổ chức rất thành công suốt 10 năm qua nhằm thích ứng với thời buổi dịch bệnh Covid-19 hoành hành như hiện tại. Trên tinh thần sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, VMP đã lên kế hoạch bài bản từ trước và đảm bảo cung cấp cho các học viên một chương trình Train The Trainer Online hiệu quả như phiên bản Offline trước đó.

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC:

 • TRÌNH BÀY tự tin, bài bản và chuyên nghiệp trước sếp, khách hàng
 • LÀM CHỦ CUỘC HỌP và ĐIỀU PHỐI hoạt động đào tạo.
 • ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN hiệu quả vượt trội đúng phương pháp.
 • XÂY DỰNG NỘI DUNG và PHÂN BỔ THỜI GIAN hợp lý cho từng chương trình
 • PHÁT TRIỂN lộ trình thăng tiến trong lĩnh vực Đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI:

Để đảm bảo hiệu quả TRƯỚC – TRONG – SAU đào tạo, chương trình Train The Trainer Online được triển khai theo hình thức Micro-Learning và ứng dụng đa dạng các hình thức, cụ thể:

Giai đoạn 1: LIVE ONLINE TRAINING

Triển khai theo hình thức 3T: Tương tác – Thảo luận – Thực tập
Đào tạo trực tuyến và hướng dẫn bài tập trực tiếp

Giai đoạn 2: LIVE ONLINE COACH

 • Group Coaching: Chia lớp học thành nhiều nhóm nhỏ với 5 thành viên mỗi lần thực hành, thành viên còn lại phản hồi và góp ý.
 • Coaching 1:1: rehearsal trực tiếp với giảng viên và được kèm cặp trực tiếp.
 • Điều chỉnh theo từng cá nhân: Học viên gửi bài tập theo yêu cầu của giảng viên và được điều chỉnh dựa trên nội dung của học viên.

Giai đoạn 3: LIVE ONLINE MENTORING

 • Cung cấp lời khuyên dựa trên tình huống của học viên: Học viên gửi nội dung câu hỏi, những gì đang vận dụng trong thực tế qua Zalo/ Email.
 • Giảng viên/Bộ phận T&D của VMP tiến hành hỗ trợ trong vòng 24h.
 • Cung cấp thêm những công cụ phù hợp với tình huống của người học.

TRƯỚC KHÓA HỌC:

Học viên được trang bị đầy đủ trước khi đến với khóa học
Học viên được trang bị đầy đủ trước khi đến với khóa học Train The Trainer Online

Học viên sẽ nhận được:

 • Tài liệu và hướng dẫn bài tập
 • Công cụ thực hành
 • Biểu mẫu thực hành
 • Video

Xem thêm: Tài Liệu Khóa Học Train The Trainer 3+

HỌC VIÊN SẼ LÀM GÌ TRƯỚC KHÓA HỌC?

 • Nghiên cứu trước tài liệu tham khảo theo link hướng dẫn gửi kèm
 • Thực hành theo biểu mẫu gửi kèm
 • Thực hiện bài tập ‘’Điền vào nội dung còn thiếu trong tài liệu’’

QUY TRÌNH THAM DỰ KHÓA HỌC

Các quy trình tham dự khóa học Train The Trainer Online
Các quy trình tham dự khóa học Train The Trainer Online

Bước 1: Đăng nhập vào nhóm Zalo của lớp
Bước 2: Nhận bộ tài liệu, công cụ học tập
Bước 3: Gửi bài tập mỗi học phần
Bước 4: Tham gia Live online Training & Coaching
Bước 5: Gửi thắc mắc cần hỗ trợ/cố vấn

NỘI DUNG KHÓA HỌC TRAIN THE TRAINER ONLINE VERSION

Phần 1. Các nguyên tắc học tập và đào tạo hiệu quả
Phần 2. Kiến tạo phương pháp đào tạo theo nội dung
Phần 3. Thiết kế khóa học và bài giảng
Phần 4. Các kỹ thuật thu hút sự chú ý và mở đầu bài giảng WOW
Phần 5. Các kỹ năng dẫn giảng hiệu quả và điều phối lớp học

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN


Share via
Copy link
Powered by Social Snap