07 NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA TRAINING MANAGER

7 năng lực cốt lõi

Điều kiện tiên quyết để có thể trở thành một Training Manager xuất sắc là nắm được bức tranh toàn diện về những năng lực cần thiết, sau đó trau dồi, tích luỹ, mài dũa những kỹ năng này để đạt đến mức “Master”. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu 07 năng lực cốt lõi Training Manager. 

Bài viết dựa trên công bố từ Training Industry. Mô hình ra đời dựa trên các nghiên cứu sâu rộng của Training Industry tại các tập đoàn lớn trên thế giới.

1. Strategic Alignment – Lên chiến lược đào tạo 

Các chiến lược và mục tiêu của tổ chức thường gắn với mục tiêu kinh doanh
Strategic Alignment – Lên chiến lược đào tạo

Các chiến lược và mục tiêu của tổ chức thường gắn với mục tiêu kinh doanh, mục tiêu của các khoá đào tạo cũng không ngoại lệ. Nhà quản lý đào tạo tổ chức các khóa học nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, qua đó thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Để đạt được mối liên kết giữa khoa học và mục tiêu chiến lược của tổ chức, Training Manager cần có hai năng lực sau: Một là khả năng gây ảnh hưởng, thuyết phục các bên hợp tác để cung cấp thông tin chính xác về định hướng chiến lược hiện tại của công ty. Hai là tư duy chiến lược, hoặc khả năng hiểu các mục tiêu của tổ chức, xây dựng mục tiêu, xác định ưu tiên, áp dụng cái nhìn ngắn hạn và dài hạn, và nhận ra các cơ hội để hoàn thành các mục tiêu đào tạo.

2. Evaluating PerformanceĐánh giá năng lực 

Nhà quản lý đào tạo phải có khả năng xác định xem đào tạo có đáp ứng nhu cầu kinh doanh
Evaluating Performance – Đánh giá năng lực

Nhà quản lý đào tạo phải có khả năng xác định xem đào tạo có đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cải thiện hoạt động của tổ chức hay không. Để làm như vậy, bạn cần có hai năng lực:

Thứ nhất, đo lường hiệu quả hoạt động đào tạo. Training Manager phải có khả năng áp dụng các nguyên tắc và phương pháp để đánh giá hoạt động chương trình hoặc tổ chức đào tạo. Thông qua việc sử dụng các biện pháp tài chính và phi tài chính, bao gồm xác định các yếu tố đánh giá, chỉ số và kết quả.

Thứ hai là năng lực phân tích hoạt động của tổ chức bằng cách áp dụng các phương pháp, kỹ thuật và công cụ để phân tích hiệu suất của chương trình và tổ chức. Qua đó đưa ra các quyết định, hành động đào tạo và có trách nhiệm giải trình về những quyết định của mình.

3. Developing and Delivering Solutions – Phát triển và cung cấp giải pháp đào tạo 

Training Manager cung cấp các giải pháp học tập đáp ứng được nhu cầu kinh doanh
Developing and Delivering Solutions – Phát triển và cung cấp giải pháp đào tạo

Dựa trên đánh giá nhu cầu đã thu thập trước đó, Training Manager cung cấp các giải pháp học tập đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Để làm việc này, hai năng lực nhà đào tạo cần đáp ứng là:

Một là sử dụng các phương pháp, công cụ để phác thảo nên chiến lược đào tạo, lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá các hoạt động đào tạo. Hai là sáng tạo đổi mới, thích ứng với các vấn đề phát sinh và theo đuổi các ý tưởng đào tạo tiềm năng nhằm đạt được mục tiêu.

4. Optimizing Process – Thích ứng với mọi vấn đề phát sinh trong đào tạo

Trong quá trình vận hành quy trình đào tạo “khổng lồ” tại các tập đoàn
Optimizing Process – Thích ứng với mọi vấn đề phát sinh trong đào tạo

Trong quá trình vận hành quy trình đào tạo “khổng lồ” tại các tập đoàn, Training Manager không thể tránh khỏi việc va vấp những khó khăn trong quá trình thực hiện. Để có thể thích ứng với các thử thách và tối ưu hiệu quả đào tạo, bạn cần:

Thứ nhất, bạn cần trang bị cho mình một tư duy sáng tạo, vận dụng logic và suy luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp. Sau đó đưa ra kết luận và chọn cách tiếp cận vấn đề hiệu quả.

Thứ hai, có khả năng xác định vấn đề một cách chính xác và mức độ liên quan của thông tin, sử dụng tư duy phản biện và năng lực phán đoán để đánh giá các giải pháp thay thế, đồng thời đưa ra các đề xuất giải quyết vấn đề phù hợp.

5. Selecting and Managing Resources – Chọn và làm việc với đối tác đào tạo 

bạn cần trau dồi một số kỹ năng liên quan đến quản lý nguồn nhân sự
Selecting and Managing Resources – Chọn và làm việc với đối tác đào tạo

Tự đào tạo hay thuê ngoài, tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp hay nên gửi nhân viên ra ngoài học, thuê giảng viên về doanh nghiệp dạy hay nên phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ… thường thuộc quyết định của nhà phụ trách đào tạo. Đây cũng là một trong những vai trò quan trọng của Training Manager cần có.

Để làm tốt được năng lực này, bạn cần trau dồi một số kỹ năng liên quan đến quản lý nguồn nhân sự, lập kế hoạch, phân phối và giám sát các phân công công việc, bao gồm cả việc xác định những người giỏi nhất cho các nhiệm vụ cụ thể; đánh giá và cung cấp phản hồi về hiệu quả công việc; và động viên, phát triển, huấn luyện và chỉ đạo mọi người để đạt được hiệu quả cao nhất.

6. Identifying Needs – Xác định nhu cầu đào tạo 

Xác định nhu cầu đào tạo liên quan đến việc phân tích các số liệu
Identifying Needs – Xác định nhu cầu đào tạo

Xác định nhu cầu đào tạo liên quan đến việc phân tích các số liệu để hiểu được nhu cầu đào tạo đang có trong doanh nghiệp. Bạn có thể dựa vào 07 dấu hiệu để xác định nhu cầu đào tạo. Bên cạnh đó, bạn cần trau dồi hai năng lực sau:

Thứ nhất, khả năng quản lý và tổ chức thông tin, xác định, thu thập, tổ chức, duy trì và xác định tầm quan trọng và độ chính xác của thông tin. Và hai là khả năng tham vấn, hoặc khả năng xác định và cung cấp hướng dẫn cho các bên liên quan để thu thập thông tin. Việc này có thể thực hiện bằng cách lắng nghe nhu cầu của các bên và xác định các quy trình để giải quyết chúng.

7. Managing Technologies – Quản lý công nghệ trong đào tạo

Năng lực cuối cùng mà Training Manager cần có là quản lý
Managing Technologies – Quản lý công nghệ trong đào tạo

Cuối cùng, năng lực cốt lõi Training Manager cần có là quản lý, ứng dụng công nghệ vào thực hiện các hoạt động đào tạo. Trong thời đại 4.0 hiện nay, nhất là trong bối cảnh mọi hoạt động đều chuyển sang online, việc ứng dụng và quản lý công nghệ trong đào tạo lại càng quan trọng.

Theo đó, nhà quản lý đào tạo cần nắm bắt được xu thế đào tạo hiện đại, ứng dụng công nghệ vào đào tạo như chuyển các khoá học offline thành online, ứng dụng microlearning vào chương trình đào tạo online, tận dụng các nền tảng trực tuyến như Zoom, Microsoft Teams để tổ chức các lớp học trực tuyến, sử dụng google form để học viên làm các bài test trước và sau khóa học…

Tạm kết về năng lực cốt lõi Training Manager

Trên đây là 07 năng lực cốt lõi Training Manager. Đây là những năng lực mà bất cứ nhà quản lý đào tạo nào cũng cần phải có nếu muốn trở nên xuất sắc. Ngoài việc trau dồi các năng lực thông qua các tài liệu sách vở, hoặc thông qua các khoá học, bạn có thể rút ngắn thời gian bằng cách học thông qua kinh nghiệm của người khác. 

Training Manager và 7 ngộ nhận là quyển sách giúp bạn trở thành nhà quản lý đào tạo xuất sắc thông qua các bài học được đúc kết từ 20 năm kinh nghiệm của Trainer Phan Hữu Lộc trong này có đề cập đến rất chi tiết năng lực cốt lõi Training Manager. Xem chi tiết tại đây.