Train The Trainining Manager

” Hệ thống hóa 12 chìa khóa để xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo nội bộ trong Doanh nghiệp dành cho Trưởng phòng đào tạo, Giám đốc nhân sự & Chủ doanh nghiệp.”

Khóa học Train The Training Manager này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và hệ thống lại những kinh nghiệm về hệ thống đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp một cách có hệ thống gồm: xây dựng lộ trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vận hành hệ thống đào tạo nội bộ hiệu quả. Sau khóa học, người học sẽ:

 • Biết cách thiết lập tư duy đúng về đào tạo và vận hành hệ thống đào tạo nội bộ như thế nào để hiệu quả.
 • Biết cách thiết kế lộ trình đào tạo nội bộ tại Doanh Nghiệp của mình.
 • Xây dựng bảng kế hoạch đào tạo hằng năm.
 • Biết cách vận hành hệ thống đào tạo gồm 3 giai đoạn: trước-trong-sau đào tạo.

Khóa học được thiết kế 3 ngày với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng).

 • Nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).
 • Học theo nhóm/dự án xuyên suốt quá trình học.

Khóa học được triển khai theo hình thức: Cá nhân – Public (Đào tạo tập trung theo nhu cầu của từng cá nhân).

Chương trình gồm 5 nội dung chính:

 1. Tổng Quan Về Đào Tạo Và Phát Triển.
 2. Trở Thành Training Manager Hiệu Quả.
 3. Thiết Kế Hệ Thống – Hoạch Định Chiến Lược Đào Tạo.
 4. Vận Hành Hệ Thống Đào Tạo.
 5. Đánh Giá Và Đo Lường Hệ Thống Đào Tạo.
Chuyên gia của Trung tâm VMP
Chuyên gia của Trung tâm VMP
 • 15 năm kinh nghiệm về Quản lý, Lãnh đạo.
 • Đã từng làm Quản lý bán hàng và Quản lý đào tạo cho các tập đoàn đa quốc gia: Unilver, Mead Johnson, Coca-cola, Diageo, Bayer…
 • Giảng dạy cho hơn 600 doanh nghiệp và hơn 6000 học viên.
 • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy/ đứng lớp chuyên về kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo.

Tư vấn

Hotline : 1800.6981 – 0909 382 864

Email : Trainthetrainer@vmp.edu.vn

Đăng ký online