Làm sao để thiết kế chương trình đào tạo chuyên nghiệp?

Làm sao để thiết kế chương trình đào tạo chuyên nghiệp?

Chào chuyên gia, tôi là Trainer nội bộ tại một ngân hàng. Trưởng bộ phận thường giao cho tôi nhiệm vụ thiết kế và vận hành các chương trình đào tạo đội ngũ Bán hàng. Nhưng khi gửi thông tin chương trình đào tạo cho Học viên thì tôi nhận lại được thái độ “chưa thực sự hào hứng”. Điều tra kĩ thì tôi biết rằng lỗi là do cấu trúc nội dung của thư mời tham gia khóa đào tạo chưa chuyên nghiệp. Vậy chuyên gia có công cụ nào để tôi áp dụng vào việc thiết kế bài giảng không ạ?

Chào bạn!

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mô hình P.O.S.T để thiết kế bài giảng.

03 Tác dụng của Mô hình P.O.S.T

Nếu bạn soạn theo cấu trúc này, sẽ có 03 tác dụng sau:

– Thiết kế chương trình đào tạo theo một khung tổng thể và trực quan

– Chuẩn bị nội dung cho phần mở đầu

– Giúp cho Trainer và Học viên chủ động trong suốt quá trình đào tạo vì biết được những gì sẽ xảy ra.

04 Phần của Mô hình P.O.S.T

Mô hình này gồm:

  • P – Purpose /Mục đích
  • O –  Outcome /Kết quả sau khóa học
  • S – Structure /Cấu trúc chương trình
  • T – Time /Thời lượng.

Nội dung cần triển khai khi thiết kế chương trình đào tạo theo P.O.S.T

1/ Mục đích

Bạn cần xác định đối tượng học viên để hiểu kiến thức nền tảng, thói quen và nhu cầu của họ. Theo đó, việc xác định mục đích của khóa đào tạo sẽ hiệu quả và chính xác. Việc thiết kế chương trình đào tạo sẽ đạt hiệu quả tối ưu hơn. Bạn có thể dùng cấu trúc: “Nhằm/ Để…”.

2/ Kết quả sau khóa học

Bạn xác định kết quả bằng cấu trúc:

“Học viên sẽ hiểu rõ/ xác định/ vận dụng nghiệp vụ …”.

3/ Cấu trúc chương trình

Bạn liệt kê các ý chính vào bảng có 06 cột có tiêu đề:

  • Học phần
  • Nội dung chính
  • Tên Trainer
  • Cách Trainer triển khai nội dung
  • Hình thức hoạt động bổ sung (ví dụ: thảo luận nhóm, thảo luận cặp, trò chơi, thi đấu…)

4/ Thời lượng

Bạn xác định Thời gian của toàn bộ chương trình đào tạo. Sau đó, bạn xác định thời gian sẽ triển khai từng nội dung. Lưu ý, mỗi nội dung có thể gia tăng khoảng 10 phút dành cho các trường hợp ngoài ý muốn cần thêm thời gian xử lý. Theo đó, việc thiết kế chương trình đào tạo sẽ trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công thức P.O.S.T trong hầu hết các chương trình đào tạo đang chịu trách nhiệm để tăng tính chuyên nghiệp.

Tham khảo giải pháp để trở thành Giảng viên chuyên nghiệp tại: http://www.trainthetrainer.com.vn/