Khóa đào tạo Train the Trainer PVGas Cà mau

Hằng năm, các Doanh nghiệp đều có 01 khoảng ngân sách dành cho đào tạo và huấn luyện nhân viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhưng trên thực tế, một số chương trình đào tạo, mặc dù nội dung phù hợp và được làm thường xuyên, nhưng lại rất khô khan, và các chuyên gia huấn luyện đang phải đối mặt với một thách thức rất lớn. Nhiều nhân viên đã đến các lớp đào tạo với những thành kiến về chương trình học là một sự lãng phí thời gian, nhàm chán hoặc không áp dụng được vào công việc. Nhưng với sự “ép buộc” từ doanh nghiệp, họ sẽ “Miễn cưỡng tham gia”. Nhằm giúp nâng cao năng lực, kỹ năng giúp đội ngũ Giảng viện nội bộ có thể biến những kiến thức khô khan thành những hoạt động trải nghiệm thú vị và biến những nhận thức tiêu cực của học viên thành sự nhiệt tình, tích cực ngay khi học viên đến ngay cửa lớp học. Công Ty CN TỔNG CÔNG TY KHÍ VIET NAM – CÔNG TY KHÍ CÀ MAU (PVGAS Cà Mau) đã phối hợp cùng VMP Global Training tổ chức khóa đào tạo nội bộ PVGas Cà mau.

“TRAIN THE TRAINER “ – ĐÀO TẠO NỘI BỘ PVGAS CÀ MAU

dành cho 25 học viên là các cấp Quản lý, Lãnh đạo PVGAS Cà Mau.
Khóa đào tạo nội bộ PVGas Cà mau
Khóa đào tạo nội bộ PVGas Cà mau
Chương trình diễn ra ngày 11,12/10/2018 tại văn phòng PVGAS Cà Mau – Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau.  Khóa học Train The Trainer cung cấp cho người học những kỹ năng và kỹ thuật để “đứng lớp” đào tạo nhân viên. Sau khóa học, học viên sẽ:
  1. SỞ HỮU: 07 bước cho mọi cuộc mở đầu, bạn có thể vân dụng trong các cuộc họp, phát biểu ý kiến, hội thảo, thuyết trình, buổi đào tạo (100% buổi chia sẻ cần đến PHẦN MỞ ĐẦU ấn tượng)
  2. BIẾT CÁCH: Khai thác 03 điểm 10 trong truyền đạt và dẫn giảng
  3. PHÁT TRIỂN ĐƯỢC: Nội dung theo công thức POST
  4. ÁP DỤNG: 11 cách để thay đổi trạng thái và duy trì năng lượng
  5. THỰC HÀNH: 05 kỹ thuật truyền cảm hứng và kêu gọi hành động
  6. VẬN HÀNH: 05 bước đơn giản để điều phối Q&A và 03 kỹ thuật truyền cảm hứng và kêu gọi hành động
  7. VẬN DỤNG: 06 mức độ tiếp thu và ghi nhớ làm nên nền tảng cho mọi phương pháp đào tạo hiệu quả của chuyên gia đầu ngành đang áp dụng
Khóa đào tạo nội bộ PVGas Cà mau
Khóa đào tạo nội bộ PVGas Cà mau
Khóa học Đào tạo nội bộ PVGas Cà mau không đơn thuần là một khóa học kỹ năng mà còn giúp học viên thay đổi tư duy về phương pháp đào tạo mới góp phần nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực Việt trong xu thế hội nhập thời đại 4.0. VMP Global Training xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Công Ty CN Tổng Công Ty Khí Việt Nam – Công ty Khí Cà Mau. VMP khẳng định sẽ mang lại những giải pháp năng lực và giải pháp phát triển đội ngũ hữu ích nhất cho cá nhân và doanh nghiệp. Để đăng ký khóa học tiếp theo vui lòng liên hệ Hotline: 1800 6981 hoặc website: https://vmptraining.com/