Bài học thành công của Trần Đức Bính

Trần Đức Bính

Trưởng phòng kinh doanh – Dai-ichi Life

 

Phải thực sự tìm hiểu rất nhiều lần, và nay tôi mới quyết định tham gia khóa học TTT 3+ của VMP.

Xong khóa học, điều đầu tiên tôi có thể thấy được là tại sao mình lại đăng ký nó quá trễ.

Điều mà tôi thấy tâm đắc và chắc chắn rằng nếu tôi áp dụng và nó tôi sẽ thành công là ( Tư Duy Đúng, Kiến Thức Đúng, Kỹ năng đúng, Công Cụ Đúng, Cố Vấn Đúng). Cám ơn Học Viện Đào Tạo VMP rất nhiều.

Xem thêm bài học thành công của anh Bính :

tại đây