Bài học thành công của Lý Kim Thy

Lý Kim Thy

Kế Toán Tài Chính Tại công ty Protege Hub Viet Nam

 

Đối với tất cả các anh/ chị tài chính kế toán là một công việc rất là khô khan nhưng ước mơ tôi muốn trờ thành nhà Đào Tạo.

Và may mắn tôi đã biết đến lớp Train The Trainer của Thầy Phan Hữu Lộc.

Có 2 điều tôi tâm đắc nhất sau khóa học là ( đặc bản thân mình vào vị thế của học viên để hiểu họ muốn gì, và điều thứ 2 trước khi mình muốn chia sẻ 1 chương trình, mình phải tập và diễn tập).

Bản thân tôi khuyết điểm hay (à ờ ) và tôi không biết điều đó, nhưng đến buổi học TTT 3+ tôi đã nhìn ra khuyết điểm và tôi đã khắc phục được.

Hãy cùng nghe và chia sẻ đầy chân thành của chị Kim Thy :  

tại đây