TRAIN THE TRAINER – SAMHO (22,23/6/2018)

Ngày 22,23/6/2018 vừa qua, VMP Global Training hân hạnh trở thành đối tác và đồng hành cùng Công ty SAMHO Việt Nam tổ chức khóa học: “TRAIN THE TRAINER” dành cho các nhà Quản lý của SAMHO. Chương trình nhằm giúp cho các nhà quản lý phát huy tối đa năng lực của nhân viên, nâng cao khả năng truyền…

TRAIN THE TRAINER 3+ KHÓA 16

TRAIN THE TRAINER 3+ KHÓA 16 21-22-23/5/2018, Kỹ năng của mọi kỹ năng dành cho cấp Quản lý/Lãnh đạo,…. Nhằm góp phần vào mục tiêu phát triển hơn 1000 Giảng viên doanh nghiệp (Trainers) tại Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực trong năm 2020. VMP Global Training phối hợp cùng Train The Trainer tổ chức…

Train The Trainer – Vietceramics (26,27/03/2018)

Ngày 26,27/03/2018 VMP Training lại tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên cho Công ty VIETCERAMICS  Với nhu cầu nâng cao kỹ năng đứng lớp, dẫn giảng, thuyết trình và giao tiếp chuyên sâu,… Khóa học TRAIN THE TRAINER Địa điểm:  778k/2 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Với mong muốn tìm kiếm cho…