5 HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc vận hành bộ máy hoạt động của doanh nghiệp. Một hình thức hiệu quả nhưng ít được nhắc đến là thông qua các hoạt động nội bộ. VMP đã tổng hợp 5 hoạt động hiệu quả nhất để tăng cường mối quan hệ trong doanh nghiệp.

Trang tin nội bộ

Đây là hình thức phổ biến nhằm xây dựng luồng thông tin xuyên suốt trong mỗi doanh nghiệp. Trang tin có thể dưới hình thức: tạp chí nội bộ, bảng tin, bảng thông báo, email newsletter nội bộ. Trong đó cập nhật những thông tin nổi bật, mới nhất của tổ chức, bài phỏng vấn, tổng hợp sự kiện, v.v., đồng thời tổ chức hoạt động khuyến khích sự tham gia trực tiếp của nhân viên.

Cuộc thi, trò chơi nội bộ

Một cuộc thi mà nhiều nhân viên, phòng ban tham gia là dịp để mọi người gắn kết và thân thiết với nhau nhiều hơn. Doanh nghiệp có thể tổ chức giải thể thao, gameshow với hình thức thi kiến thức tổng hợp, tìm kiếm tài năng, v.v.

Tham gia sự kiện cộng đồng

Doanh nghiệp có thể đăng ký các hoạt động cộng đồng như dọn dẹp kênh/rạch, sống xanh bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, chạy bộ, v.v. và kêu gọi nhân viên cùng tham gia. Điều này không những nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trước công chúng mà còn là cơ hội để toàn thể nhân viên hợp tác và gắn kết hơn.

Giao tiếp giữa đám đông

Các cuộc họp nội bộ

Việc cho phép nhân viên tham gia vào các cuộc họp không những giúp thông tin được truyền đi nhanh chóng, chính xác, mà còn xóa đi khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, khiến nhân viên cảm thấy được trân trọng. Đây là cơ hội để biết được cảm nhận và ý kiến của nhân viên một cách trực tiếp. Ngoài ra việc thảo luận sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức và kinh nghiệm, nhằm phát triển các ý tưởng và giải pháp cho vấn đề của doanh nghiệp.

đào tạo giảng viên nội bộ

Các khóa đào tạo

Cách thức khác để củng cố mối quan hệ trong doanh nghiệp cũng như tăng hiệu quả kinh doanh là cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để nhân viên hoàn thành tốt công việc. Một cuộc khảo sát năm 2019 chỉ ra rằng gần 60% nhân viên sẵn sàng dành thời gian để tham gia một khóa đào tạo nếu được cấp trên trực tiếp đề xuất để cải thiện kỹ năng. Họ sẽ thấy được sự quan tâm và lộ trình phát triển sự nghiệp, cũng như tăng cường quan hệ với lãnh đạo. Doanh nghiệp có thể trực tiếp tổ chức hoặc phối hợp với các học viện chuyên môn để xây dựng khóa học đào tạo nội bộ.

Đọc thêm tại: https://vmptraining.com/tin-khac/94-nhan-vien-san-sang-o-lai-neu-duoc-dao-tao-dunghtml