4 BƯỚC ĐỂ RÈN LUYỆN TÍNH KIÊN ĐỊNH

thuyet-trinh-tu-tin

* Bước đầu tiên là bạn cần phải có mục tiêu hoặc sự vươn tới rõ ràng dựa trên mong muốn, đam mê đạt được kết quả.

* Thứ hai, phải có kế hoạch mô tả trình tự hành động rõ ràng.

* Thứ ba, cần có nhận thức độc lập, không chịu ảnh hưởng của những tác động có hại, kể cả tác động của họ hàng, bạn bè, người quen.

* Thứ tư, cần liên minh, hợp tác với một hoặc một vài người ủng hộ sự cố gắng vươn tới mục tiêu theo đúng kế hoạch hành động của bạn.

Kiên định không có nghĩa là tìm ra, mà một mặt vừa phải tự tin vào mình, biết xây dựng niềm tin trong công việc, một mặt cũng biết lường trước những khó khăn để nếu nó đến cũng không bất ngờ và có ngay giải pháp hoặc cách phục. Sức mạnh ý chí sẽ giúp cho tính kiên định phát triển. Thói quen cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn xây dựng và phát triển tính kiên định. Thuốc trị chứng sợ hãi mạnh nhất là tỏ ra gan dạ nhiều lần và khi bạn đã xây dựng cho mình thói quen đó thì chắc chắn bạn sẽ dễ dàng vượt qua những thử thách. Và đây chính là lúc bạn đã có tính kiên định.

Người có tính kiên định không chỉ có thể đạt được kết quả như mình mong muốn mà còn luôn được những đồng nghiệp và mọi người quý trọng. Trong cuộc sống, bạn thường nghe hoặc gặp được những tình huống, những câu nói như: “Ồ không lo đâu, khó khăn thế này chứ khó khăn hơn thế nữa thì con người này cũng sẽ vượt qua thôi bởi anh ta kiên định lắm”. Mọi người trọng tính kiên định của bạn thì sẽ dễ dàng chọn bạn là đối tác làm ăn, sẽ cùng bạn đi đến cùng trong công việc và tất nhiên thành công cũng sẽ đến với bạn.