Phiên bản

live online

HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP MIRO LEARNING TỪ XA:

2 NGÀY HỌC: Live Online Training

4 PHIÊN COACH THỰC HÀNH: Live Online Coaching (LOC)

CƠ HỘI COACH THEO NHÓM NHỎKÈM CẶP 1:1

MENTORING: Tư vấn/cố vấn trong suốt quá trình vận dụng

Trước khóa học

Học viên sẽ nhận được:

Tài liệu và hướng dẫn bài tập

Công cụ thực hành

Biểu mẫu thực hành

Video

Học viên sẽ làm gì trước khóa học?

Nghiên cứu trước tài liệu tham khảo theo link hướng dẫn gửi kèmThực hành theo biểu mẫu gửi kèmThực hiện bài tập ‘’Điền vào nội dung còn thiếu trong tài liệu’’

Học Theo Phương Pháp Micro Learning Từ Xa

Quy Trình Tham Dự Khóa Học

Nội dung khóa học

Phần 1

Các nguyên tắc học tập và đào tạo hiệu quả.

Phần 2

Kiến tạo phương phương pháp đào tạo theo nội dung.

Phần 3

Thiết kế khóa học và bài giảng.

Phần 4

Các kỹ thuật thu hút sự chú ý và mở đầu bài giảng WOW

Phần 5

Các kỹ năng dẫn giảng hiệu quả và điều phối lớp học

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN