Phiên bản
live online
HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP MIRO LEARNING TỪ XA:

2 NGÀY HỌC: Live Online Training

4 PHIÊN COACH THỰC HÀNH: Live Online Coaching (LOC)

CƠ HỘI COACH THEO NHÓM NHỎ VÀ KÈM CẶP 1:1

MENTORING: Tư vấn/cố vấn trong suốt quá trình vận dụng

TRƯỚC KHÓA HỌC

Học viên sẽ nhận được:

Học viên sẽ nhận được:

Tài liệu và hướng dẫn bài tập

Công cụ thực hành

Biểu mẫu thực hành

Video

Học viên sẽ làm gì trước khóa học?
Nghiên cứu trước tài liệu tham khảo theo link hướng dẫn gửi kèmThực hành theo biểu mẫu gửi kèmThực hiện bài tập ‘’Điền vào nội dung còn thiếu trong tài liệu’’
Theo Phương Pháp Micro Learning Từ Xa

Quy Trình Tham Dự Khóa Học
Nội dung khóa học
Phần 1
Các nguyên tắc học tập và đào tạo hiệu quả.
Phần 2
Kiến tạo phương phương pháp đào tạo theo nội dung.
Phần 3
Thiết kế khóa học và bài giảng.
Phần 4
Các kỹ thuật thu hút sự chú ý và mở đầu bài giảng WOW
Phần 5
Các kỹ năng dẫn giảng hiệu quả và điều phối lớp học
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN