Video hướng dẫn

10 Năng lực giúp Trainer 3+ dẫn dắt học viên hiệu quả
Để dẫn dắt học viên hiệu quả và đạt được mục tiêu đào tạo, Trainer 3+ cần hoàn thiện năng lực bản thân. Tại Train The Trainer 3+, mỗi năng lực được đánh giá theo 04 cấp độ từ thấp đến cao như sau:

*Nhận biết (Aware): Học và hiểu những nội dung của người khác.
*Áp dụng (Apply): Áp dụng thành công một nội dung được đã được đào tạo.
*Kết hợp (Build): Kết hợp và áp dụng thành công nhiều nội dung khác nhau.
*Dẫn đầu (Lead): Sáng tạo và áp dụng thành công nội dung hoàn toàn mới.

Và dưới đây 10 năng lực cần có của một Trainer chuẩn 3+

#6 Năng lực cơ bản: 
*Năng lực thiết kế bài giảng.
*Năng lực chuẩn bị buổi giảng.
*Năng lực trình bày hiệu quả.
*Năng lực phản hồi.
*Năng lực trả lời câu hỏi.
*Năng lực giao tiếp và tương tác.

#4 Năng lực nâng cao:
*Năng lực Sáng Tạo Phương Pháp Đào Tạo.
*Năng lực Thiết Kế Và Triển Khai Hoạt Động/ Trò Chơi Đào Tạo.
*Năng lực Dẫn Dắt Khai Mở Tư Duy.
*Năng lực Huấn Luyện Và Điều Chỉnh

ĐÁNH GIÁ NGAY

YÊU CẦU TƯ VẤN/ĐĂNG KÝ

Để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo, lộ trình đào tạo & phát triển dành cho Quản lý các Cấp.

Vui lòng cung cấp giúp chúng tôi thông tin để chúng tôi tiên liên hệ tư vấn và cung cấp thêm thông tin cho quý vị.

Lưu ý: Nếu Form đăng ký bị lỗi, vui lòng gọi đến Hotline 1800 6981 để được hỗ trợ.