Chúng tôi mang đến cho anh/ chị chương trình đánh giá năng lực trước khóa học
với những giá trị, phương pháp thực hiện chi tiết bên dưới:

1. VALUE – Giá trị của bài đánh giá năng lực Giảng viên nội bộ

• Biết rõ năng lực hiện tại của bản thân trong khả năng giảng dạy.
• Hiểu được kiến thức và kỹ năng cần trang bị để trở thành Giảng viên nội bộ chuẩn 3+.
• Biết được định hướng học tập và rèn luyện trong lớp học và trên công việc.
• Nhận được lời tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia của Học viện Đào tạo VMP.

2. METHODS – Phương pháp đánh giá

» Bước 1: Đọc rõ hướng dẫn đánh giá theo từng năng lực với 4 mức độ theo mô hình 4A (Aware -> Apply -> Adjust/ Adapt -> Advice) 
» Bước 2: Thực hiện đánh giá theo từng năng lực với 4 mức độ theo mô hình 4A. Ở mỗi năng lực a/c chọn 1 mức độ trong 4 mức độ tuy theo khả năng của mình tự đánh giá ở năng lực đó.
» Bước 3: Cung cấp thông tin Email/ số điện thoại để được phản hồi và tư vấn kết quả.

3. PROCESS – Quy trình phản hồi kết quả

• Sau khi hoàn tất bài đánh giá này, a/c sẽ nhận được ngay kết quả bằng sơ đồ mạng nhện.
• A/c xác nhận thông tin, hệ thống sẽ gửi email cho a/c một lần nữa. Sau đó bộ phần tư vấn phát triển sẽ gọi điện tư vấn kế quả và giúp anh/chị xác định được kế hoạch phát triển năng lực tiếp theo.

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN CÂU HỎI VÀ NĂNG LỰC CẦN A/C TỰ ĐÁNH GIÁ.
CHÚC A/C HOÀN THÀNH TỐT VÀ NHÂN ĐƯỢC NHIỀU GIÁ TRỊ TỪ CHƯƠNG TRÌNH NÀY CỦA CHÚNG TÔI.
Đánh giá Năng lực của Giảng Viên Nội Bộ hoàn toàn MIỄN PHÍ!