Hành động đánh giá khung năng lực chuẩn – miễn phí

Chào mừng bạn đến với Đánh giá khung năng lực Giảng viên nội bộ chuẩn 3+ Miễn phí!
Đánh giá này được thiết kế để cung cấp thông tin có giá trị về kiến ​​thức và việc sử dụng 16 Kỹ năng chuẩn 3+ của bạn.
Sau khi hoàn thành đánh giá này, bạn sẽ được cung cấp báo cáo năng lực: 

 • 1. Phân tích được nhu cầu đào tạo.
 • 2. Thiết kế đề cương bài giảng – Outline.
 • 3. Xây dựng kế hoạch bài giảng.
 • 4. Phát triển tài liệu.
 • 5. Chuẩn bị lớp học.
 • 6. Tổ chức, sắp xếp lớp học.
 • 7. Mở đầu.
 • 8.Trình bày.
 • 9. Khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể.
 • 10. Giọng điệu.
 • 11. Ngôn từ.
 • 12. Điều phối.
 • 13. Dẫn giảng.
 • 14. Động viên và khuyến khích.
 • 15. Giải đáp thắc mắc.
 • 16. Kết thúc và đánh giá khóa học.