ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH, THIẾT KẾ SLIDE CHUYÊN NGHIỆP – KRAFT VINA (18,19/11/2019)

Vừa qua vào hai ngày 18/11 – 19/11/2019, VMP Academy cùng Công Ty TNHH Giấy Kraft Vina tổ chức khóa đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Và Thiết Kế Slide Chuyên Nghiệp. Qua khóa đào tạo hai ngày, học viên nâng cao kỹ năng thuyết trình của mình trước đám đông và xây dựng bài…

Đào tạo nội bộ “Văn hóa doanh nghiệp” dành cho Galaxy Thiên Hà 26/10/2019

“Văn hóa doanh nghiệp”, điều được xem như giá trị được tạo nên và duy trì hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Mỗi tập thể, tổ chức, cộng đông và đặc biệt mỗi doanh nghiệp luôn có văn hóa đặc trưng của mình. Việc giúp nhân viên “thẩm thấu”, hiểu rõ và chấp nhận…