Bộ giải pháp dành cho giảng viên nội bộ (PIT)
PIT (Professional Internal Trainer) là lộ trình được thiết kế dành riêng cho đối tượng đặt biệt: đã có năng lực chuyên môn và cần rèn luyện khả năng đào tạo.
Chương trình đào tạo này không phải là một khóa học mà là một hành trình đồng hành, đáp ứng giá trị cốt lõi 3C:
Can do: Giúp người học hiểu đúng và làm được ngay tại lớp
Commitment: Cam kết biến kỹ năng thành thói quen
Community: Duy trì học hỏi và phát triển cùng cộng đồng Trainer 3+
Hành trình trở thành
giảng viên nội bộ chuyên nghiệp
01
Casting
Tuyển chọn PIT (Professional Internal Trainer) tiềm năng
02
Challenging
Đào tạo
 • Analysis
  Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Building training Materials
  - Thiết kế đề cương
  - Slide bài giảng
 • Create training Activities
  - Sáng tạo hoạt động đào tạo
  - Kế hoạch giảng dạy
 • Delivery Training
  Kỹ thuật điều phối hoạt động
 • Evaluation & Follow up
  Đánh giá - đo lường - duy trì hiệu quả đào tạo
03
Champion & Certified
Kiểm duyệt chất lượng đội ngũ PIT và cung cấp chứng nhận
Khách hàng và chuyên gia
nói gì về Train The Trainer 3+
Lịch khai giảng sự kiện mới nhất
Mô hình đào tạo hiệu quả

Chúng tôi định nghĩa khóa học hiệu quả khi người học nhận được giá trị một cách nhanh chóng và thuận tiện. Vì vậy, các khóa học luôn được triển khai dựa trên mô hình đào tạo hiệu quả Value based mindset.

Value = 3A (*)

(*) 3A: Approach + Allocate + Activate.

Cụ thể, khóa học của chúng tôi luôn đảm bảo 3 thứ: phương pháp truyền tải phù hợp với từng đối tượng, phân bổ thời gian hợp lý cho từng nội dung và kích hoạt được tính ứng dụng của học viên.

Tìm hiểu về phương pháp đào tạo của chúng tôi! >>

THÔNG TIN CHUYÊN GIA

Đào tạo là một năng cốt lõi mà mỗi nhà Quản lý – Lãnh đạo phải sở hữu để phát triển đội nhóm bền vững. Đây là một kỹ năng có thể dễ dàng học được thông quan việc rèn luyện đúng cách.

Các chương trình đào tạo của chúng tôi được hội đồng chuyên gia xây dựng dựa trên các vấn đề của người học và mong đợi từ doanh nghiệp. Từ đó, tạo ra môi trường học tập thuận tiện và thiết thực mang lại giá trị cao.

Cụ thể, chương trình được thiết kế đặc biệt dựa trên đặc thù của Doanh nghiệp và phong cách của người học với phương pháp: Nền tảng – Cầm tay chỉ việc – Kèm cặp 1:1 – Cố vấn chuyên sâu cho từng nội dung của người học

Trainer Phan Hữu Lộc – Trưởng Hội đồng chuyên gia

CONNECT VỚI VMP