ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 

Kỹ năng Quản Lý Đào Tạo trong Doanh Nghiệp

Thời lượng:  02 ngày

Thời gian   : 21,22/07/2018

Địa điểm    : KS Eastin, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

Đầu tư       : 7,500,000 đồng/ người

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.