DESIGN THINKING FOR TRAINING

Nền Tảng Xây Dựng Bài Giảng Thành Công

Một giảng viên nội bộ thành công cần phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng và năng lực cần thiết. Một trong những năng lực cốt lõi đó chính là năng lực thiết kế trong đào tạo.

Bất cứ chương trình đào tạo cũng cần phải thiết kế các kế hoạch bài giảng công phu và phài phù hợp với đối tượng tham dự đào tạo. Việc thiết kế sai lầm dẫn đến chương trình đào tạo sẽ triển khai thiếu hiệu quả. Ngoài ra, học viên sẽ không thể tiếp thu hoặc nắm bắt nội dung đào tạo nếu các phần học bị rời rạc.

Chính vì thế khóa Tư Duy Thiết Kế Trong Đào Tạo sẽ đem đến nền tảng thành công của nhà đào tạo nội bộ.

8 Giá trị mà bạn sẽ nhận được trong khóa đào tạo:

[1] Biết được quy luật thiết kế chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu doanh nghiệp

[2] Nắm được bộ câu hỏi AEIOU để phát triển chương trình đào tạo

[3] Thiết lập tư duy đặt người học làm trọng tâm trong các chương trình đào tạo

[4] Hiểu rõ 5 giá trị của tư duy thiết kế mang lại cho giảng viên đào tạo nội bộ và quản lý đào tạo

[5] Có góc nhìn đúng về cách thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo

[6] Được hướng dẫn cụ thể cách thiết kế phương pháp triển khai đào tạo dựa trên nội dung bài giảng

[7] Thực hành ứng dụng thiết kế một bài giảng

[8] Lắng nghe chuyên gia thiết kế chương trình đào tạo cho doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia

Bạn sẽ cảm thấy thật dễ dàng khi ứng dụng tư duy thiết kế trong đào tạo đúng cách cho các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp của mình

Nội dung chi tiết của khóa học mà bạn sẽ học:

Ngày 1

 1. Tổng quan về năng lực thiết kế dành cho nhà đào tạo nội bộ
 2. Giá trị của việc sở hữu và phát triển tư duy thiết kế
 3. Đánh giá năng lực thiết kế của giảng viên
 4. Quy trình thiết kế EDIT trong đào tạo

 1. Bản đồ “môi trường đào tạo”
 2. Tư duy mở/ phát triển – Growth Mindset
 3. Bộ câu hỏi nền tảng AEIOU
 4. 3 Phương pháp thấu hiểu người học
 5. Hoạt động trải nghiệm: Góc nhìn

 1. Xác định các trở ngại trong việc thiết kế
 2. 6 yếu tố cần xác định trong thiết kế bài giảng
 3. Nguyên tắc Focus Points
 4. Xác định công cụ cần thiết cho thiết kế bài giảng hiệu quả

Ngày 2

 1. Phương pháp xây dung khung chương trình
 2. Công thức VMP, WHW, ART
 3. Brainstorming –lên ý tưởng nội dung đào tạo
 4. Chọn hoạt động đào tạo theo nội dung
 5. Thiết kế hoạt động đào tạo theo tình huống

 1. Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả bài giảng
 2. Quy trình đánh giá 360
 3. 4 bước đánh giá hiệu quả
 4. Nguyên tắc thay đổi và điểu chỉnh bài giảng

 1. Ôn tập theo Mindmap.
 2. Action Plan
 3. Nhận giấy chứng nhận
Đăng ký ngay

Phương pháp đào tạo đặc biệt – Learning by Doing 3V

Phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng)

Vui vẻ

Tinh thần: 4T, Trò chơi, Ice-Breaker….

Vận động

Kích thích trí tuệ & Thể chất: động não, kích hoạt tư duy của người học, nhiều hoạt động trong lớp: bài tập tình huống, diễn vai, trò chơi, thực hành dạy lại

Vậndụng

Công cụ A.C.T/ SSC ở mỗi học phần:

+ Áp dụng ngay

+ Thay đổi

+ Chia sẻ

Đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí!

Hotline: 1800.6981 – 0909 382 864

Email: Lienhe@trainthetrainer.vn