TRAIN THE TRAINER 3+

Học làm giảng viên để tăng thu nhập, phát triển đội ngũ và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Học để làm và làm chuyên nghiệp hơn

1LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỰ TIN, THUYẾT PHỤC VÀ LỚP HỌC TRỞ NÊN LÔI CUỐN, TƯƠNG TÁC CAO VÀ SINH ĐỘNG?

Bạn biết đấy, những nhà quản lý/ lãnh đạo Việt rất hiếm người đã được đào tạo bài bản về kỹ năng đào tạo và có khả năng diễn đạt, nói trước đám đông tự tin và có tác động mạnh mẽ đến nhân viên.

Kinh nghiệm 15 năm làm quản lý đội ngũ bán hàng và đào tạo nhân viên đã chỉ ra cho tôi thấy khi thiếu phương pháp đào tạo và cách diễn đạt tương tác với nhân viên hầu hết nhân viên cảm thấy chán và không thu hút được người nghe. Tôi để ý trong buổi họp/ buổi đào tạo hơn 95% người quản lý NÓI NHIỀU theo cách mà họ nghĩ, không theo cấu trúc nào và nhân viên nghe xong rồi quên một cách nhanh chóng, ngay cả những người đang phụ trách đào tạo tại các công ty khi chưa nắm được một số nguyên tắc, tâm lý và phương pháp đào tạo hiện đại.

Bạn có chắc chắn rằng bạn đã được học bài bản phương pháp đào tạo nhân viên và nhân viên của bạn đã có đủ năng lực, thái độ tốt để làm theo những gì bạn nói?.

KHÓA HỌC: HUẤN LUYỆN NHÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP – BECOME A PRO. TRAINERdang-ky-ngay