Train The Trainer 3+

” 80% thành công của mọi tổ chức đều phụ thuộc vào những nhân viên có năng lực và được huấn luyện tốt. Và Quản lý cấp trung chính là nhà Huấn luyện tuyệt vời.”

Khóa học Train The Trainer 3+ này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng thiết kế bài giảng và kỹ thuật để “đứng lớp” đào tạo nhân viên. Sau khóa học, người học sẽ nhận được 10 giá trị sau:

 1. Hiểu rõ bản chất của đào tạo, giáo dục và huấn luyện.
 2. Nắm được 4 nguyên tắc để tạo nên phương pháp và thiết kế chương trình đào tạo theo nhu cầu riêng.
 3. Nắm bắt tâm lý của người học và phương pháp đào tạo cho người trưởng thành.
 4. Sở hữu 5 phương pháp đào tạo linh hoạt theo từng dạng nội dung.
 5. Vận dụng quy trình phát triển tài liệu giảng dạy ADDIE.
 6. Thực hành cấu trúc bài giảng “OSCAR” và 9 kỹ thuật dẫn giảng.
 7. Rèn luyện thuần thục các kỹ năng và phi ngôn từ trong giảng dạy.
 8. Hướng dẫn sử dụng các công cụ hữu hiệu trong đào tạo.
 9. Trải nghiệm và thao giảng ứng dụng ngay trong khóa học.
 10. Nhắc nhớ, cố vấn và kèm cặp sau khóa học.
 • Khóa học được thiết kế 3 ngày với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng) với nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).
 • Khóa học được triển khai theo hình thức: Cá nhân – Public (Đào tạo tập trung theo nhu cầu của từng cá nhân).
 • Chương trình gồm 4 nội dung chính:

  1. VALUE – Giá trị của đào tạo
  2. MINDSET – Tư duy về công tác đáo tạo
  3. PROCESS & METHODS – Quy trình thiết kế tài liệu bài giảng và phương pháp đào tạo
  4. TEACH BACK & PRACTICE: ‘’OSCAR’’– Thực hành và thao giảng
   • Mở đầu một cách Ấn tượng và Mạnh mẽ
   • Kỹ thuật dẫn giảng hiệu quả
   • Phương pháp điều phối các hoạt động trong khóa học
   • Sử dụng các công cụ đào tạo và chuẩn bị cho khóa học
   • Quản lý và xử lý các tình huống trong lớp học hiệu quả
   • Kỹ năng trả lời câu hỏi và tương tác
   • Thao giảng & Đánh giá cuối khóa học
  5. TOOLS – Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong đào tạo
  6. TRAINING SKILLS – Kỹ năng trong quá trình đào tạo
Chuyên gia của Trung tâm VMP
Chuyên gia của Trung tâm VMP
 • 15 năm kinh nghiệm về Quản lý, Lãnh đạo.
 • Đã từng làm Quản lý bán hàng và Quản lý đào tạo cho các tập đoàn đa quốc gia: Unilver, Mead Johnson, Coca-cola, Diageo, Bayer…
 • Giảng dạy cho hơn 600 doanh nghiệp và hơn 6000 học viên.
 • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy/ đứng lớp chuyên về kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo.

Tư vấn

Hotline : 1800.6981 – 0909 382 864

Email : Trainthetrainer@vmp.edu.vn

Đăng ký onlineShare via
Copy link
Powered by Social Snap