“Thiết kế chương trình đào tạo, đừng tham nội dung” – Chuyên gia đào tạo Phan Hữu Lộc

Thiết kế chương trình đào tạo, đừng tham nội dung. Nếu không, với khối lượng kiến thức khổng lồ, người học tiếp thu không kịp, người đứng lớp cũng quên trước quên sau.

07 lỗi ngôn từ trong thuyết trình bạn cần tránh | Góc nhìn chuyên gia

Lỗi ngôn từ trong thuyết trình có thế khiến học viên hiểu nhầm, chống đối, không hợp tác. Tại bài viết lần này, Train The Trainer sẽ giúp bạn điểm qua các lỗi dùng từ và cách khắc phục trong đào tạo.