Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giảng viên chuyên nghiệp

Kinh nghiệm đào tạo giảng viên là kiến thức được tích lũy và hoàn thiện dài lâu trong quá trình làm việc, công tác của các giảng viên chuyên nghiệp, những người làm đào tạo. Cùng một lượng kiến thức nếu như chúng ta tự trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm thì sẽ mất…

Details