ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO CẤP 04

Để trở thành nhà lãnh đạo cấp 04, nhà Quản lý, Lãnh đạo cần phát triển năng lực & động lực của người nhân viên dưới quyền. Train The Trainer—phương pháp đào tạo nhân viên sẽ là một kỹ năng quan trọng giúp nhà quản lý, lãnh đạo đạt mục tiêu bền vững và trở nên dễ dàng khi có đội ngũ có đủ khả năng và nhiệt huyết trong công việc.

Ba khóa học được xem là kiềng ba chân của nhà quản lý và lãnh đạo trong thời hiện đại ngày nay:

  1. Kỹ năng này giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo nhận thức được những gì cần thiết để thành công trong công việc điều hành của mình, đồng thời cung cấp định hướng, chiến lược gia tăng khả năng gây ảnh hướng của mình đến với người khác qua những công cụ cần thiết.
  2. Cung cấp cho nhà quản lý, lãnh đạo khả năng tự tin và thuyết phục trước nhân viên, khách hàng, đối tác…góp phần trong công cuộc phát triển năng lực của nhân viên và tạo nên sự gắn kết & nâng tầm ảnh hưởng thông qua việc đào tạo.
  3. Giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo linh hoạt cải thiện kỹ năng của nhân viên và giúp họ chủ động giải quyết trong công việc và giúp cho bản thân nhà quản lý có nhiều thời gian hơn cho những công việc quan trọng hơn.

Để lại thông tin để nhận tài liệu TRAIN THE TRAINER 3+ !