MỤC TIÊU

Khóa học này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng và kỹ thuật để điều phối các hoạt động sự kiện. Sau khóa học, người học sẽ đạt được:

  • Trang bị kỹ thuật mở đầu thu hút (WOW), kỹ thuật thay đổi trạng thái, duy trì năng lượng, xử lý tình huống trước đám đông;
  • Áp dụng Quy trình điều phối hoạt động trước đám đông trong các sự kiện đào tạo và hội họp;
  • Nắm rõ và thực hiện được quy trình dẫn dắt các hoạt động trò chơi;
  • Tạo sự hứng thú và lôi cuốn sự tham gia bằng các hoạt động;

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học được thực hiện trong 1 ngày theo nhu cầu của Holcim. Phương pháp huấn luyện linh hoạt sẽ được áp dụng dựa trên nhu cầu của người học theo quy trình đào tạo kỹ năng trong công việc. Các phương áp sẽ áp dụng trong chương trình: Học – Tập – Dạy lại.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

Thiết kế dành riên cho: Giảng viên nội bộ, nhân sự làm công tác điều phối đám đông, sự kiện trong doanh nghiệp, cấp trưởng nhóm, giám sát và quản lý điều hành.

=> Liên hệ để biết thêm thông tin về Khóa học

Holine: 1800 6981 – 0909 3828 64