khai giảng khóa mới

khóa học

Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên nội bộ chuẩn 3+)

Ngày học: 13, 14, 15/11/2020

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

khóa học

Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên nội bộ chuẩn 3+)

Ngày học: Đang cập nhật…

Địa chỉ: Hà Nội

Tìm hiểu thêm

khóa học

Train The Training Manager – Quản lý hoạt động đào tạo Doanh nghiệp

Ngày học: 27, 28, 29/11/2020

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

Lộ-trình-giảng-viên

 

Đào tạo theo nhu cầu

Bên cạnh các khóa học tập trung khai giảng thường xuyên, chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, xây dựng chương trình theo nhu cầu riêng của Doanh nghiệp và nhu cầu của cá nhân. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!.

liên hệ tư vấn ngay!