khai giảng khóa mới

khóa học

Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên nội bộ chuẩn 3+)

Ngày học: 25, 26, 27/06/2021

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

khóa học

Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên nội bộ chuẩn 3+)

Ngày học: 23, 24, 25/07/2021

Địa chỉ: Hà Nội

Tìm hiểu thêm

khóa học

Train The Training Manager – Quản lý hoạt động đào tạo Doanh nghiệp

Ngày học: 16, 17, 18/07/2021

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

Tháng Tên khóa học Ngày khai giảng Địa điểm
6/2021 Train The Trainer 3+ 25, 26, 27 HCM
6/2021 Train The Training Manager 17, 18, 19 HN
7/2021 Train The Trainer 3+ 23, 24, 25 HN
8/2021 Train The Trainer 3+ 27, 28, 29 HCM
9/2021 Train The Trainer 3+ 24, 25, 26 HCM
10/2021 Train The Trainer 3+ 29, 30, 31 HCM
11/2021 Train The Trainer 3+ 26, 27, 28 HCM
12/2021 Train The Trainer 3+ 17, 18, 19 HCM
Lộ-trình-giảng-viên

 

Đào tạo theo nhu cầu

Bên cạnh các khóa học tập trung khai giảng thường xuyên, chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, xây dựng chương trình theo nhu cầu riêng của Doanh nghiệp và nhu cầu của cá nhân. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!.

liên hệ tư vấn ngay!