ánh minh

Đặng Ánh Minh, Hr Manager CT – Công ty Karcher

đặng văn cư

Đặng Văn Cư – Sales Trainer – Kimberly Clark

dũng

Trần Khắc Dũng, National Sale Manager -Rich Products

tường hi

Huỳnh Tường Hi, Trainer – Mitsubishi Electric

hồng ngọc

Lê Hồng Ngọc, HRM – Vạn Thịnh Phát

Phan Doãn Doanh

Phan Doãn Doanh, Dictric Manager – Sanofi

quang chánh

Lưu Quang Chánh, Sale Trainer – Coca Cola

quốc dương

Lê Quốc Dương, CEO – Công ty Địa ốc Phát Đạt

thanh xuân

Lê Thị Thanh Xuân, HRM – Philip Co.ltd

đình pháp

Nguyễn Đình Pháp – Sales Trainer – Viễn Thông A

đức duy

Vũ Đức Duy – Sales Trainer – Tân Đại Việt

duy toàn

Nguyễn Duy Toàn – Giám đốc Kinh Doanh – Hồng Ký

yến nhi

Phạm Thị Yến Nhi, CEO – Tanabata

khánh toàn

Dương Khánh Toàn – HR Manager – Công ty International

phương anh

Võ Phương Anh, Quản lý sản xuất – Savlimex

quang trí

Võ Hoàng Quang Trí, CEO – Công ty Trang trí thiết kế Global

Screenshot_3

Đoàn Sơn Hải, Sale Trainer – SamSung

trí vĩnh

Lê Trí Vĩnh – Trainer – Prudential