Hỗ trợ sau khóa training manager

Train The Training Manager, khóa học thuộc chuỗi phát triển năng lực quản lý dành cho người phụ trách đào tạo.
Thành công của khóa đào tạo. Điều này đến từ
Quy trình đào tạo chuyên sâu và logic tại khóa học, cụ thể:

Mục đích:

1. Tiếp tục kết nối và hỗ trợ học viên vận dụng sau khóa học vào trong công việc được thuận lợi.
2. Nhằm chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình áp dụng.
3. Giúp học viên tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận dụng trong một số tình huống cụ thể.

VALUE: 7 giá trị mà bạn sẽ nhận được sau buổi huấn luyện:

Duy trì năng lực tích cực sau khóa học.

Hướng dẫn thao gỡ những thách thức với
tình huống thực tiễn từ Doanh nghiệp/
dự án đào tạo bạn đang thực hiện.

Có được lời khuyên hữu ích trực tiếp từ
chuyên gia đào tạo ngay trên các
tình huống thực tế của bạn.

Hệ thống được các
kiến thức đã học tại lớp.

Giải đáp thắc mắc cụ thể của bạn
trong quá trình áp dụng hoặc
những gì chưa thỏa đáng tại lớp học.

Học hỏi thêm kinh nghiệm của những
học viên khác đã vận dụng và chia sẻ.

Kết nối với giảng viên và các
học viên cùng lớp.

Hệ thống được các
kiến thức đã học
tại lớp.

Duy trì năng lực tích cực sau khóa học.

Giải đáp thắc mắc cụ thể của bạn trong quá trình áp dụng hoặc những gì chưa thỏa đáng tại lớp học.

Hướng dẫn thao gỡ những thách thức với tình huống thực tiễn từ Doanh nghiệp/ dự án đào tạo bạn đang
thực hiện.

Học hỏi thêm kinh nghiệm của những học viên khác đã vận dụng và chia sẻ.

Có được lời khuyên hữu ích trực tiếp từ chuyên gia đào tạo ngay trên các tình huống thực tế của bạn.

Kết nối với giảng viên và các học viên
cùng lớp.

Để đạt được nhiều giá trị từ chương trình, a/c hãy mang những thắc mắc,
tình huống thực tế hoặc các dự án đào tạo đang thực hiện để cùng trao đổi.

METHODS: L.I.O.N Group Coaching 1:3

Chương trình tương tác với nhóm tối đa 3 thành viên và trao đổi xoay quanh
những tình huống thực tế, những gì học viên đang thực hiện/ quan tâm.

PROGRAM: Nội dung chương trình/ buổi huấn luyện:

Chương trình được thiết kế thành 2 phiên liên tiếp với 3 nội dung theo từng nhu cầu của mỗi học viên.

LƯU Ý: Chương trình huấn luyện mỗi Quý chỉ nhận tối đa 50 học viên VMP.

ĐĂNG KÝ NGAY