Khóa Đào tạo Đặc biệt dành riêng cho các nhà Quản lý Đào tạo hàng đầu, do Học viện VMP tổ chức thường niên, mỗi năm một lần, tại Hồ Chí Minh và Hà Nội – “Xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp năm 2019”. Thành công, sôi nổi và nhận được phản hồi vượt mong đợi từ các chuyên gia trong lĩnh vực Đào tạo,… là những điều mà Khóa Đào tạo lần này mang lại.

Với thời lượng 2 ngày, 13/08 – 14/08/2019, khóa Đào tạo được tổ chức tại Tòa nhà Icon 4, Hà Nội. Khóa đào tạo với sự tham gia của các Học viên đến từ các Doanh nghiệp, Tập đoàn đa quốc gia. Học viên sẽ đạt được các giá trị:

  • Nắm rõ các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống đào tạo và cập nhật xu hướng đào tạo cho doanh nghiệp.
  • Vận dụng thành thạo các kỹ năng thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo hiệu quả.
  • Sở hữu công thức đánh giá và đo lường hiệu quả sau đào tạo.
  • Sở hữu phương pháp xây dựng lộ trình phát triển năng lực cho đội ngũ nhân sự.
  • Biết cách thẩm định, đánh giá nhà đào tạo, đối tác đào tạo và phương pháp hợp tác hiệu quả.
vận dụng kiến thức

Cần quan tâm đến việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo một cách nghiêm túc!

Đào tạo nhân viên là cách thức đầu tư mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, điều mà bất cứ nhà quản lý nào cũng biết. Nhưng để việc đào tạo thực sự mang lại lợi nhuận hay cụ thể là đánh giá hiệu quả sau mỗi khóa học thì dường như không phải ai cũng biết và thực hiện tốt điều này. Chính vì vậy, nhà quản lý đào tạo cần nắm rõ các bước và tư duy đúng về việc đo lượng hiệu quả đào tạo.

Để làm được điều này, nhà đào tạo cần có kế hoạch thiết kế, xây dựng và vận hành lộ trình phát triển năng lực cho đội ngũ nhân sự. Cần có sự am hiểu nhân sự, phương pháp phù hợp, cách thức giao tiếp, kế hoạch rõ ràng,… và cả sự linh hoạt trong việc đào tạo để tối ưu hiệu quả đào tạo và tránh rủi ro.

Xem chi tiết nội dung khóa Đào tạo tại: www.vmptraining.com/

giải thưởng VMP