Tại sao tổ chức cần đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên đào tạo nội bộ?

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong nội bộ tổ chức, đơn vị là điều không hề dễ dàng, chính vì thế mà việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực là chiến lược lâu dài mà các đơn vị đang hướng đến. Một trong những nhiệm vụ đi đầu khi triển khai hoạt động này đó là việc chú trọng vào việc phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên đào tạo nội bộ, việc làm này mang đến nhiều lợi ích cho tổ chức.

Train the trainer - Học viện ViettelNhư đã biết, hiện nay chương trình đào tạo nội bộ cho các tổ chức có chi phí rất lớn trong khi nguồn đầu tư của mỗi đơn vị là có hạn.

Ngày 12/4/2019 Học Viện Viettel phối hợp cùng VMP Academy tổ chức khóa Đào tạo TRAIN THE TRAINER dành cho các Anh/ Chị phụ trách Đào tạo trong Học Viện.

Học viện Viettel hướng đầu tư đào tạo đội ngũ giảng viên trong nội bộ là hình thức đầu tư thông minh mà các doanh nghiệp đã và đang thực hiện. Với việc làm này sẽ góp phần tiết kiệm được chi phí vì tổ chức chỉ mất khoản đầu tư cho cán bộ phụ trách, sau khi kết thúc khóa học những cá nhân đó sẽ là người trực tiếp về đào tạo cho các nhân viên nội bộ của chính đơn vị mình.