Sau thời gian dài tổ chức nhiều khóa “Đào Tạo Giảng viên nội bộ” cho Doanh nghiệp thì VMP Training đã được cộng đồng biết đến và quan tâm nhiều hơn. Ngày 1,2,3,4/07/2017 chúng tôi lại tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên cho Tổng công ty Bảo hiểm BIC. Với nhu cầu nâng cao kỹ năng đứng lớp, dẫn giảng, thuyết trình và giao tiếp chuyên sâu,…

Khoá học Train The Trainer

Khóa học thứ 04 được tổ chức vào ngày 1,2,3,4/07/2017 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các anh chị học viên đến từ Tổng công ty Bảo hiểm BIC . Với mong muốn được nâng cao kỹ năng đào tạo giảng viên nội bộ cho công ty. Với 24 học viên công ty Bảo hiểm BIC  trong suốt 04 ngày học hỏi trao đổi kiến thức cùng Trainer Phan Hữu Lộc.Những công thức áp dụng ngay, những thủ thuật nhỏ tạo nên sự khác biệt,…tất cả đều được hệ thống theo mô hình cụ thể. Qua những trò chơi, những câu chuyện, 7 bước mở đầu khi bắt đầu 1 buổi đào tạo.

Qua 04 ngày học cùng Trainer Phan Hữu Lộc. Các học viên Tổng công ty Bảo hiểm BIC  với tâm trạng đầy vui vẻ và phấn khởi. Với năng lượng đó, các anh chị học viên của BIC hứa hẹn sẽ là các Training chuyên nghiệp cho Tổng công ty Bảo hiểm BIC .

HÌNH ẢNH: Xem thêm