Khóa học dành cho cá nhân đang làm việc tại các công ty, tập đoàn và chủ doanh nghiệp.

 • đào tạo giảng viên nội bộ

  Train The Trainer V.02

 • dao-tao-giang-vien

  Train The Trainer V2.1

 • dao-tao-giang-vien-noi-bo

  Train The Trainer V2.2

 • Train-the-trainer

  Train The Trainer V2.3

 • khoa-hoc-dao-tao-giang-vien

  Train The Trainer V2.4

 • Training-manager

  Train The Trainer V2.5

 • dao-tao-giang-vien

  Train The Trainer V2.6

 • giang-vien-noi-bo

  Train The Trainer V2.7

 • giang-vien-chuyen-nghiep

  Train The Trainer V2.8

 • 5W1H

  Train The Trainer V2.9

 • train-the-trainer

  Train The Trainer V2.10

 • thuyet-trinh-tu-tin

  Train The Trainer V2