TRAIN THE TRAINER (01,02&03/06/2017)

Sáng thứ Năm ngày 01/06/2017  khóa học đầu tiên trong tháng 06 của VMP Global Training  khai giảng khóa  TRAIN THE TRAINER 3+, với những học viên đến từ nhiều Công ty, Tập đoàn khác nhau như: SAVLIMEX, THP Group, GIVRAL, DIAMOND STAR CONSULTING SERVICE, PQA Specialist, Thế giới Hải Sản, Karcher, Công ty internationl,.. Trong đó có các anh chị đã tham gia…