“Văn hóa doanh nghiệp”, điều được xem như giá trị được tạo nên và duy trì hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Mỗi tập thể, tổ chức, cộng đông và đặc biệt mỗi doanh nghiệp luôn có văn hóa đặc trưng của mình. Việc giúp nhân viên “thẩm thấu”, hiểu rõ và chấp nhận văn hóa doanh nghiệp vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững, đúng hướng. VMP Academy đồng hành cùng Galaxy Thiên Hà tổ chức chương trình Đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp” vào 26/10/2019.   

Chỉ với 1 ngày nhưng giảng viên VMP đã mang đến giá trị vô cùng ý nghĩa và quan trọng giúp mỗi học viên hiểu rõ và thêm yêu quý văn hóa doanh nghiệp của mình. Không giống các khóa học thông thường, khóa đào tạo mang đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và ý nghĩa đối với Học viên Galaxy. Dưới đây là 03 Nội dung chính của khóa Đào tạo:

  1. Tổng quan về “Văn hóa Doanh nghiệp”

Theo Gold, K.A: Văn hóa doanh nghiệp là phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực.

Và cụ thể hơn, theo Kotter, J.P. & Heskett, J.L: Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời dài.

Hoặc cũng có thể hiểu đơn giản: Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp. Văn hóa của một doanh nghiệp không được phân định đúng hay sai, đơn giản đây là lựa chọn bởi người đứng đầu tổ chức.

Đào tạo nội bộ

  1. Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp gồm 03 cấp độ chủ đạo:

  • Đầu tiên, Cơ cấu hữu hình của doanh nghiệp bao gồm bộ nhận diện của doanh nghiệp như: logo, bảng hiệu, bao bì, trang phục.
  • Kế đến là những giá trị được công khai có định hướng, kế hoạch như chiến lược, mục tiêu kinh doanh, triết lý doanh nghiệp, sứ mệnh và tầm nhìn,…
  • Cuối cùng, tất cả những quan niệm chung như niềm tin, nhận thức. suy nghĩ và tình cảm….

Dựa trên 3 yếu tố cốt lõi này tạo nên văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, riêng biệt và giúp tổ chức phát triển bền vững.

  1. Văn hóa doanh nghiệp tại Galaxy

Văn hóa doanh nghiệp của Galaxy cũng được xây dựng dựa trên 3 yếu tố này với:

  1. Sứ mệnh: Giữ cho dòng tiền của Khách hàng lưu thông và ổn định.
  2. Tầm nhìn: trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ thu hồi nợ qua điện thoại và tại hiện trường chuyên nghiệp, đẳng cấp trên toàn quốc.
  3. Giá trị cốt lõi: Chất lượng, niềm tin và tôn trọng lẫn nhau.

Với mong muốn mỗi giá trị trong văn hóa doanh nghiệp được truyền tải đến từng nhân viên. Để từ đó, mỗi người sẽ hiểu và thêm yêu quý, gắn bó cùng sự phát triển, thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian tới.

>Tham khảo các khóa Đào tạo khác của VMP tại đây: https://vmptraining.com/dao-tao/lich-khai-giang-vmp-training