VMP Training phối hợp với VnTrainer.com, kynang.org và Café and Learn tổ chức đào tạo kỹ năng theo chuyên đề với tiêu chí: HỌC ÍT & ỨNG DỤNG NHIỀU giúp người học rèn luyện 1 kỹ năng nhỏ nhưng áp dụng rộng rãi. Với hình thức PHI LỢI NHUẬN.Các cộng sự của lớp Train The Trainer 3+ đã đóng góp và hỗ trợ để buổi Cafe tối thứ 3 tuần vừa qua thành công tốt đẹp và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Chủ đề : “Xây dựng sự tự tin của bản thân” 

Trainer Nguyễn Trần Minh Mẫn đã chia sẻ những kiến thức với 6 cách tạo sự Tự tin cho bản thân:

1.Phát huy sở trường.

2.Cải thiện “Góc con người”.

3.Tiếp nhận những lời khen.

4.Nói to và dõng dạc.

5.Liệt kê những thứ bạn không tự tin (hoặc nỗi sợ của bạn là gì?).

6.Hãy nhớ rằng sự tự tin không có sẵn trong mỗi bản thân.

Chúng tôi đã sẵn sàng với các chủ đề Café & Learn sắp tới. Nếu bạn muốn trải nghiệm MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN của mình – Cafe & Learn là một môi trường HIỆU QUẢ để KHÁM PHÁ.

Đăng ký tham dự và chia sẻ với bạn bè theo link: Chi tiết

Hình ảnh : Xem tại đây

http://vmp.edu.vn/|http://coachingskill.vn/http://trainthetrainer.vn/| http://leadershipskills.vn/| http://vietmanpower.com/