QUÀ TẶNG BỘ CARD TRAIN THE TRAINER 3+

PHẦN 01: THÔNG TIN CHUNG:

  • Train The Trainer 3+
  • Mô tả chung: Train The Trainer sẽ giúp cho nhà lãnh đạo, nhà đào tạo, quản lý các cấp và những ai quan tâm đến việc phát huy tối đa năng lực của nhân viên, nâng cao khả năng truyền đạt tự tin và lôi cuốn hơn trước đội ngũ nhân viên, đám đông, đồng thời tập trung hơn để phát triển tổ chức.

PHẦN 02: NỘI DUNG THẺ

  1. THẺ 1:
  • Cấu trúc bài giảng: ‘’HAND – OUTLINE’’
  • Mô tả công thức: Mở đầu – Dẫn giảng nội dụng – Chốt vấn đề và kêu gọi hành động (CTA) – Hỏi và đáp (Q&A) – Tổng kết khóa học
  • Áp dụng: Có nhiều cầu trúc nhưng cần nhớ nguyên tắc 5+_2 và theo logic dễ nhớ nhất.

*  Anh/ chị muốn nhận nhiều nội dung bộ Card hơn, vui lòng đăng ký thông tin ở form bên cạnh để tải tài liệu!