Bài học thành công của PGS-TS Trương Thị Hiền

PGS-TS Trương Thị Hiền

Nhà giáo ưu tú – Nguyên giám đốc Học viện cán bộ thành phố HCM

 

Tôi có 7 năm làm công tác ở Quận và 30 năm làm giảng dạy. Nhưng qua cách dạy của Thầy Lộc sau 3 ngày học tôi rút ra được bài học và sẽ thay đổi linh hoạt cách đào tạo của mình. Trước đây đến phần giới thiệu bản thân tôi cứ chiếu lên màng hình cho các anh chị học viên xem qua. Giờ thì tôi thấy mình nên giới thiệu bản thân để bên dưới có niềm tin hơn với người đứng trên Đào Tạo. Tôi rất tâm đắc với chương trình của thầy Lộc và càng tâm đắc hơn khi thầy đã tạo sự kết gắn với 21 người ở đây lại với nhau.

Rất cám ơn thầy Lộc và Ekip đã tạo được sự thành công tạo chương trình TTT 3+ này.

Hãy cùng nghe và chia sẻ niềm vui với sự thành công của PGS – TS Trương Thị Hiền :

tại đây