Bài học thành công của Lâm Thị Cao Kiều

Lâm Thị Cao Kiều

Training & development

 

Đến với chương trình Train The Trainer 3+ của VMP Kiều mong muốn xem lại kiến thức của bản thân và cũng như xem lại  ( mở đầu, diễn dãi, kết thúc, Q&A) hiện tại mình đã làm tốt chưa.

Và thực sự mình thấy bản thân mình đã rất thành công khi chọn đúng khóa học như mình mong muốn. Mình đã hệ thống lại ( mở đầu, diễn dãi, kết thúc, Q&A) từ bài giảng của thầy Phan Hữu Lộc.

Lần đầu tiên mình tham gia khóa học bên ngoài, và mình thấy VMP rất tuyệt vời.

 Hãy cùng nghe chia sẻ thành công của chị Kiều :

tại đây