Advanced American Way Train the Trainer

BẬC THẦY “TRAIN THE TRAINNER” ĐẾN TỪ MỸ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM “ADVANCED AMERICAN WAY TRAIN THE TRAINER” CƠ HỘI DUY NHẤT TRONG NĂM 2016 PHƯƠNG PHÁP MỸ – CHỨNG NHẬN HOA KÌ – CHỈ 2 NGÀY HỌC TẠI VIỆT NAM 2 & 3/7/2016 Chương trình huấn luyện đặc biệt…

TRAIN THE TRAINER 3+

Học làm giảng viên để tăng thu nhập, phát triển đội ngũ và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Học để làm và làm chuyên nghiệp hơn LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỰ TIN, THUYẾT PHỤC VÀ LỚP HỌC TRỞ NÊN LÔI CUỐN, TƯƠNG TÁC CAO VÀ SINH ĐỘNG? Bạn biết đấy, những…

Giới thiệu Cafe & Learn

CHIA SẺ VÀ ÁP DỤNG NGÀY GIÚP BẠN GIỮ LẠI 90% NHỮNG GÌ BẠN HỌC “ Khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của bạn là lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất” – Arie de Gues – Nhà văn và nhà tư vấn – Bạn biết đấy, nếu chúng ta…