15 TIÊU CHUẨN CỦA MỘT TRAINER/ GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP THEO PHL

Hơn 15 năm đào tạo Giảng viên nội bộ Trainer Phan Hữu Lộc đã đúc kết nên 15 tiêu chuẩn của một trainer – Giảng viên nội bộ cần thiết luyện tập…

Tiêu chuẩn của một trainer giảng viên nội bộ
Tiêu chuẩn của một trainer giảng viên nội bộ
 1. Xác định rõ vai trò của người huấn luyện trong tiến trình đào tạo và đặc tính của người huấn luyện chuyên nghiệp;
 2. Phân tích nhu cầu đào tạo theo tiêu chuẩn ADDIE;
 3. Nêu được cấu trúc một bài giảng tiêu chuẩn theo phương pháp đào tạo theo PHL (Phong cách Huấn luyện Linh hoạt) trên công cụ Mindmaping;
 4.  Ứng dụng được cách công thức Mở đầu, Phát triển nội dung và Kết thúc bài giảng đạt sức ảnh hưởng cao;
 5. Biết cách vận dụng ngôn từ, giọng điệu và điệu bộ, cử chỉ để truyệt đạt thông điệp đạt hiệu quả 100%;
 6. Giải thích được cách thức học tập của người trưởng thành và vận dụng hiệu quả trong lớp học của bạn;
 7. Chỉ ra được nguyên tắc trong phá băng, kỹ thuật thay đổi trạng thái và duy trì năng lượng trong lớp học;
 8. Nắm rõ 7 mức độ tiếp thu của người học và áp dụng để phát triển phương pháp theo phong các đào tạo của bạn;
 9.  Nguyên tắc thiết kế tài liệu trên Power Point và cách sử dụng phương tiện trực quan sinh động;
 10. Biết cách thức sử dụng câu hỏi, gợi ý và gia tăng sự tương tác trong lớp học;
 11. Thực hành 06 quy trình triển khai các hoạt động trong lớp học: Bài tập, kể chuyện, trò chơi ứng dụng, thảo luận, triển khai thảo luận, thực tập với tình huống;
 12. Thiết kế chương trình và chọn phương pháp giảng dạy, đào tạo phù hợp với cách học của người trưởng thành từ ý tưởng, slide, tới bài tập trải nghiệm, kỹ thuật đứng lớp;
 13. Nắm rõ cấu trúc “OSCAR” giảng dạy một nội dung hoàn chỉnh;
 14. Thực hành các kỹ thuật điều phối các câu hỏi và tình huống khó trong lớp học;
 15. Biết cách quản lý tình huống và dẫn dắt học viên khó tính;

Trên đây là 15 tiêu chuẩn của một trainer, để được tư vấn miễn phí xin vui lòng liện hệ: Hotline 1800 6981

Xem thêm: Khóa đào tạo giảng viên nội bộ – VMP