Bên dưới là danh sách các khóa học dự kiến sẽ khai giảng trong thời gian tới. Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ để đăng ký với VMP Training. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

— Khai giảng —

1.Khóa Coaching Skills (Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 02-03/06/2018

2.Khóa Advanced Leadership (Kỹ năng Lãnh đạo) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26,27/05/2018

3.Khóa Hight Impact Presentation Skills (Kỹ năng Thuyết trình)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 29,30/06/2018

4.Khóa Sales Supervisory Skills (Kỹ năng Giám sát bán hàng)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 22,23/06/2018

5.Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 6,7,8/07/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian:  29,30/06 & 01/07/2018

6.Khóa Training The Training Managers (Quản lý Đào tạo hiệu quả)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 21,22/7/2018

7.Khóa Kỹ năng thương lượng  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 18,19/5/2018

dang-ky-ngay-red 

Một bước đơn giản để đăng ký giữ chỗ và nhận tư vấn! (Không yêu cầu thanh toán)

Đừng ngần ngại gọi 1800 6981 khi bạn có câu hỏi hay cần hỗ trợ.

 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700